Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya gymnasielagen får tillämpas – men är inte nödvändigtvis en bra lag

Amanda Johansson Köves behandlar den så kallade gymnasielagen som nu fått grönt ljus av Migrationsöverdomstolen. Att lagen nu alltså får tillämpas är enligt henne bra, men innebär inte nödvändigtvis att den är väl utformad. Istället är lagen en komplicerad och ytterst tillfällig lösning på den svåra situation som många ensamkommande ungdomar befinner sig i.

Amanda Johansson Köves
Doktorand i familjerätt och migrationsrätt