Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya domar om den processuella grunden för talan

I januari månads expertkommentar i processrätt berör Bengt Bolin den processuella grunden för talan utifrån två färska rättsfall. Det ena är ett mål om emissionsgaranti från Högsta domstolen, som väckt en ganska livlig diskussion, och det andra är ett tryckerimomsmål från Svea hovrätt.

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl