Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ny HFD-dom om avfallsskatt

I januari månads expertkommentar i miljörätt skriver Björn Hellman om avfallsskatt. Kommentaren utgår från ett färskt avgörande från HFD där det slås fast att sådan skatt endast ska betalas för material som förts in till områden inom avfallsanläggning som omfattas av miljötillstånd för avfallsdeponering.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co