Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ny praxis om beräkning av beloppsspärr vid skattemässiga underskott

Beloppsspärren kan innebära att ett företags rätt att göra avdrag för skattemässiga underskott helt faller bort. I praxis finns viss vägledning för hur beloppsspärren ska beräknas – men det har inte varit helt klart vad som ska ingå i anskaffningsutgiften vid förvärv av andelar. Urban Kardvik reder ut reglerna och behandlar en färsk en dom från Högsta förvaltningsdomstolen där frågan varit om villkorade aktieägartillskott ska ingå i beräkningen.

Urban Kardvik