Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde – ta del av juridiska analyser i artikelform.

Ny praxis om beräkning av beloppsspärr vid skattemässiga underskott

Beloppsspärren kan innebära att ett företags rätt att göra avdrag för skattemässiga underskott helt faller bort. I praxis finns viss vägledning för hur beloppsspärren ska beräknas – men det har inte varit helt klart vad som ska ingå i anskaffningsutgiften vid förvärv av andelar. Urban Kardvik reder ut reglerna och behandlar en färsk en dom från Högsta förvaltningsdomstolen där frågan varit om villkorade aktieägartillskott ska ingå i beräkningen.

Urban Kardvik
Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp