Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ny dom om situationen för mänskliga rättigheter i Afghanistan

I april månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Madelaine Seidlitz om en aktuell dom från Migrationsöverdomstolen om en asylsökande pojke från Afghanistan. Pojken beviljades alternativ skyddsstatusförklaring och Seidlitz menar att domen öppnar upp för såväl barn som unga vuxna från Afghanistan att få sådant skydd.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International