Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ny dom om dold samgäld

I februari månads expertkommentar i familjerätt välkomnar vi Marie Wessel som ny författare för Blendow Lexnova. Hennes första kommentar handlar om frågan om dold samgäld mot bakgrund av en aktuell dom från Högsta domstolen.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå