Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Ny dom från Europadomstolen gällande familjeåterförening och om bästa...

I januari månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Madelaine Seidlitz om ett aktuellt fall från Europadomstolen. Fallet, som rör familjeåterförening och principen om barnets bästa, innebär bland annat att beslut som rör barn måste föregås av en individuell och grundlig prövning för att rätten till respekt för familjeliv, i artikel 8 i Europakonventionen, inte ska kränkas.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International