Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

NJA 2017 s. 237 – en rättslig analys av inträffandeprincipen

I maj månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Johan Wingmark och Vanja Eriksson om ett nyligen meddelat avgörande från Högsta domstolen på försäkringsrättens område. I avgörandet slår Högsta domstolen fast när en ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat enligt den s.k. inträffandeprincipen – något som är viktigt att känna till även inom entreprenadrätten.

Johan Wingmark
Advokat och delägare på AG Advokat
Vanja Eriksson