Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

När uppkommer sakrättsligt skyddad panträtt i fordran på EU-stöd?

I mars månads expertkommentar i insolvensrätt behandlar Hans Renman sakrättsligt skydd för panträtt i statligt stöd. Kommentaren utgår ifrån ett aktuellt fall där Högsta domstolen hade att ta ställning till om sakrättsligt skydd hade uppkommit för panträtt i EU-stöd som beviljats av länsstyrelsen men som vid stödsökandens konkurs inte utbetalats av Jordbruksverket.

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå