Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

När arbetstagaren kommer full till jobbet

Anneli Lönnborg behandlar den på många sätt känsliga situationen som kan uppstå när man misstänker att anställda har alkoholproblem. Kommentaren innehåller dels en checklista över signaler som kan vara tecken på missbruksproblem, dels ett förslag för hur en alkoholpolicy kan se ut – men redogör även för två domar, där AD prövat om uppsägning av arbetstagare med alkoholmissbruk varit sakligt grundad.

Anneli Lönnborg
Senior Associate på Gernandt & Danielsson.