Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Några synpunkter på miljöbalken och dess tillämpning

I september månads expertkommentar skriver Rolf Svedberg om miljöbalken och dess tillämpning utifrån sin erfarenhet som miljöråd i MÖD. Kommentaren belyser särskilt några intressanta frågor med bäring på de tekniska och naturvetenskapliga aspekterna.

Rolf Svedberg
F.d. miljöråd i Mark- och miljööverdomstolen