Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Några processfrågor av intresse ur det praktiska rättslivet

I april månads expertkommentar i processrätt tar Bengt Bolin upp några återkommande och några nya frågor som aktualiseras i processföring. Kommentaren behandlar skattefrågor i förlikningsavtal, frågan om ändrad inställning till viss omständighet är tillåten i hovrätten samt beräkning av skada till följd av obehörig användning av immaterialrättsligt material eller företagshemlighet.

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl