Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Några frågor med anledning av bestämmelserna om jordägarens rätt att...

I februari månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Erik Gerleman om återtagande av arrendestället i förtid. Kommentaren tar bl.a. upp frågor som formulering av klausul om återtagandeförbehåll och i vilken utsträckning uppsägning är nödvändig.

Erik Gerleman
F.d. hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden i Växjö

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp