Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Färska processuella avgöranden att uppmärksamma

Under sommaren har det kommit några intressanta processuella avgöranden från både hovrätt och Högsta domstolen som den verksamme inte bör missa. Bengt Bolin diskuterar fallen, som bland annat rör verkställighet av ett förlikningsavtal, vilken tid som gäller när man väljer att sända dokument till tingsrätt per ordinarie post samt frågor gällande klander av skiljedom.

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp