Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Något om nödvärn och skyldighet att söka alternativa handlingsvägar

I oktober månads expertkommentar i straffrätt skriver Claes Lernestedt om skyldigheten att som förutsättning för nödvärnsrätt söka alternativa handlingsvägar. Frågan har nyligen aktualiserats i det s.k. Vallåkrafallet och kommentaren belyser den proportionalitetsbedömning som utkristalliserats genom praxis från Högsta domstolen.

Claes Lernestedt
Professor i straffrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp