Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Något om informationsplikten enligt artiklarna 12–14 i...

I mars månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Johan Sundberg om informationsplikten i den nya dataskyddsförordningen, som ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Kommentaren innehåller bland annat ett schematiskt exempel på hur en informationstext riktad till registrerade kan se ut – ett verktyg för att förenkla och strömlinjeforma arbetet med att utforma sådana informationstexter.

Johan Sundberg
Advokat och delägare vid Advokatfirman DLA Piper