Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Alternativa krav och undantag i vattenförvaltningen

Efter ett flertal regeländringar på vattenrättens område kan alternativa krav och undantag enligt EU:s ramdirektiv för vatten komma att tillämpas i större utsträckning. Björn Hellman och Axel Henckel analyserar regeländringarna och dess betydelse för svensk vattenförvaltning, med särskilt fokus på ytvatten.

Axel  Henckel
Biträdande jurist
Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp