Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nackdelsrekvisitet – borgenärsbyte

Vid ett borgenärsbyte uppkommer inte någon återvinningsmässig nackdel, men vad innefattas i bedömningen? Vad gäller vid en så kallad direktfinansierad betalning? Ulrik Hägge reder ut förutsättningarna kring nackdelsbedömningen, med relevanta hänvisningar till aktuell praxis.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå