Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Moment 22 i asylprocessen

Ett giltigt pass är ofta ett krav för uppehållstillstånd, men långa handläggningstider bidrar till att inlämnade pass löper ut under asylprocessen. Ett inlämnat pass kan inte krävas tillbaka för att förnyas – och samtidigt riskerar asylsökande som inte lämnar in sitt pass att få avslag. Viktoria Nyström analyserar ett migrationsrättsligt moment 22 som föreligger med anledning av arkivlagens regler.

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå