Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap – för...

Anna Singer och Margareta Brattström skriver om den nya propositionen "Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap". På flera sätt moderniseras reglerna kring användningen av assisterad befruktning – men betydelsen av genetisk släktskap framstår samtidigt som motsägelsefull. Propositionen kan till exempel ge upphov till frågan om genetisk släktskap med fäder är viktigare än genetisk släktskap med mödrar.

Anna Singer
Professor i civilrätt
Margareta Brattström
Professor i civilrätt