Miljökvalitetsnormer för vatten – klassificering och...

Hur ska de nya bestämmelserna i miljöbalken om miljökvalitetsnormer och icke-försämringskravet tolkas? Agnes Larfeldt Alvén reder ut hur systemet för klassificering av vattenförekomster är uppbyggt och diskuterar ny praxis gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Bland annat berörs ett alldeles färskt avgörande från mark- och miljödomstolen.

Agnes Larfeldt Alvén
Advokat vid Agnes Advokatbyrå
Miljökvalitetsnormer för vatten – klassificering och...

Miljökvalitetsnormer för vatten – klassificering och icke-försämringskravetTrots att miljökvalitetsnormerna trädde i kraft redan för närmare tjugo år sedan har tillämpningen av dessa ännu inte komm...