Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Miljökvalitetsnormer för vatten – klassificering och icke-försämringskravet

Hur ska de nya bestämmelserna i miljöbalken om miljökvalitetsnormer och icke-försämringskravet tolkas? Agnes Larfeldt Alvén reder ut hur systemet för klassificering av vattenförekomster är uppbyggt och diskuterar ny praxis gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Bland annat berörs ett alldeles färskt avgörande från mark- och miljödomstolen.

Agnes Larfeldt Alvén
Advokat vid Agnes Advokatbyrå