Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Metodval för åldersbestämning av unga migranter

I september månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Annika Lagerqvist Veloz Roca om åldersbestämning vid prövning av rätt till uppehållstillstånd. Kommentaren utgår från ett uppmärksammat fall från Högsta domstolen samt en dom från migrationsdomstolen.

Annika Lagerqvist Veloz Roca
Docent i offentlig rätt