Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Märken och märkning i offentlig upphandling

I april månads expertkommentar i offentlig upphandling redogör Andrea Sundstrand för bestämmelserna om miljömärken och sociala märken i offentlig upphandling. Kommentaren belyser särskilt under vilka förutsättningar en upphandlande aktör kan ställa krav på ett visst märke, som till exempel Fairtrade.

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet