Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Manipulerande överprissättningar vid exekutionsrättsliga försäljningar

Accept av ett bud vid försäljning i konkurs kan leda till civilrättsliga skadeståndskrav och straffansvar. Mikael Kubu och Enar Folkesson analyserar överprissättning ar och när sådana anbud kan, bör eller måste accepteras – samt ett aktuellt fall där en konkursförvaltare åtalats efter att ha accepterat ett för högt bud.

Mikael Kubu
Jurist, vd och koncernchef på Ackordscentralen