Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Leder det nya förslaget om enklare regler att föra över mellan makar...

I augusti månads expertkommentar i familjerätt skriver Anna Singer och Margareta Brattström om en promemoria från Socialdepartementet, där nya regler för överföring av premiepensionsrätt mellan makar under äktenskapet föreslås. Även möjligheten att överföra hela eller delar av den ena makens intjänade premiepensionsrätt till den andra i samband med äktenskapsskillnad diskuteras.

Anna Singer
Professor i civilrätt
Margareta Brattström
Professor i civilrätt