Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rättegångsfel att inte låta parterna komma till tals?

Det är viktigt att låta parterna komma till tals i domstolsprocessen, menar Fredrik Bergman och Johannes Forssberg, eftersom det rent allmänt bidrar till en högre kvalitet i tvistemålsprocessen . I vissa fall kan det till och med utgöra grovt rättegångsfel att inte låta parterna komma till tals. Men var går gränsen?

Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa