Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Lägre bygglovsavgifter vid långsam handläggning av byggnadsnämnden

I april månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Carolina Gustavsson och Vanja Hermansson om ett nytt förslag om reducerad avgift i fall där kommuner drar ut på tiden med handläggningen av lov, förhandsbesked och anmälan. I förslaget föreslås också förtydliganden kring när tidsfrister börjar löpa, när tidsfrister upphör och om vilka förutsättningar som finns för att en frist ska förlängas.

Vanja Hermansson
Carolina Gustavsson
Advokat på Landahl Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp