Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Korruptionsrisker i offentlig upphandling

I mars månads expertkommentar i offentlig upphandling skriver Ulf Djurberg och Rebecka Norell om korruptionsrisker i samband med offentlig upphandling. Kommentaren belyser bl.a. var de särskilda riskerna ligger och vilka åtgärder som kan vidtas i det förebyggande anti-korruptionsarbetet.

Ulf Djurberg
Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå.
Rebecka Norell