Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Konkurrensklausuler – i retur

I maj månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Erik Danhard om konkurrensklausuler, och under vilka förutsättningar dessa är giltiga. Kommentaren fokuserar på tre aktuella domar från Arbetsdomstolen, men redogör även för den så kallade trappstegsmodellen – ett praktiskt rättsligt hjälpmedel vid prövning av konkurrensklausuler.

Erik Danhard
Advokat och partner vid Hamilton Advokatbyrå