Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde – ta del av juridiska analyser i artikelform.

Nya regler om dataskydd vid kamerabevakning

När har man rättslig grund för bevakning och hur ska man hantera känsliga uppgifter som rör brott? Ett av de områden där rättsläget ändrats mest på grund av dataskyddsförordningen är kamerabevakning. Regelverket har stramats åt och i nya kamerabevakningslagen finns högre krav på upplysningsplikt – men även fler undantag än tidigare. Sören Öman tolkar det nya regelverket och redogör för vidden av informationsplikten mot den enskilda – samt vad som gäller om denne begär ut registerutdrag.

Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp