Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Nya regler om dataskydd vid kamerabevakning

När har man rättslig grund för bevakning och hur ska man hantera känsliga uppgifter som rör brott? Ett av de områden där rättsläget ändrats mest på grund av dataskyddsförordningen är kamerabevakning. Regelverket har stramats åt och i nya kamerabevakningslagen finns högre krav på upplysningsplikt – men även fler undantag än tidigare. Sören Öman tolkar det nya regelverket och redogör för vidden av informationsplikten mot den enskilda – samt vad som gäller om denne begär ut registerutdrag.

Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen