Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Förändring av det oskrivna parodiundantaget

Hur står sig det svenska parodiundantaget i förhållande till EU-rätten – måste parodier uppfylla originalitetskravet för att vara skyddade? Sanna Wolk analyserar det juridiska efterspelet av den så kallade järnrörsskandalen, bland annat balansen mellan egendomsskyddet, upphovsrätten och informationsfriheten, med utgångspunkt i Patent- och marknadsöverdomstolens nya dom.

Sanna Wolk
Professor i civilrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp