Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

I hållbar riktning - bolagens nya informationsplikt

I januari månads expertkommentar i affärsjuridik presenterar Robert Sevenius de nya kraven på företag beträffande hållbarhetsredovisning som trädde ikraft den 1 december 2016. Hållbarhet är ett nygammalt krav på företag, men det kan ifrågasättas om ökad informationsgivning ger ökat fokus.

Robert Sevenius
Ekon. lic., jur.kand.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp