Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Några processuella komplikationer vid genkäromål

När man utformar talan i rättegångar med käromål och genkäromål kan negativa processrättsliga effekter uppkomma. Bengt Bolin diskuterar, med utgångspunkt i aktuell praxis, problem vid åberopande av nya omständigheter och hur de kan undvikas, samt domstolens skyldighet att utöva materiell processledning.

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl