Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Hur ska vi undvika konflikter avseende samägd egendom?

Marie Wessel adresserar de problem som lätt kan uppstå vid samägande av lös och fast egendom. I sin kommentar ger hon tips om hur konflikter om till exempel andelar, förvaltning och upplösning av samägandet kan lösas och redogör i en checklista för vad man bör tänka på vid upprättandet av ett samäganderättsavtal.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå