Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde – ta del av juridiska analyser i artikelform.

Högsta domstolen utvecklar straffvärdefrågan

Högsta domstolen har under senare tid utvecklat hur man ska bedöma brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. I höstas kom det ytterligare avgöranden som berör ämnet. Martin Borgeke tar upp några grundläggande frågor om straffvärde och tolkar de senaste prejudikaten på området. Bland annat belyser han betydelsen av mängden narkotika har vid narkotikasmuggling och värdet på egendomen vid förmögenhetsbrott.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp