Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Högsta domstolen fortsätter att skärpa det allmännas med...

I december månads expertkommentar i processrätt skriver Fredrik Bergman om ett nytt HD-avgörande, där högsta instans för första gången tillämpat skadeståndslagens särskilda bestämmelse om stat och kommuns ansvar för felaktiga upplysningar. Kommentaren belyser den syn på det allmännas ansvar som HD på senare år utvecklat i en rad vägledande avgöranden.

Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa