Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde – ta del av juridiska analyser i artikelform.

Fastighetsägarens ansvar för att förebygga olyckor utomhus

Som fastighetsägare har man ett ansvar för att förebygga risk för olyckor. Misskötsel kan leda till skadestånd och straffrättsliga påföljder – även om ingen har skadat sig. Var går gränsen mellan kommunens respektive fastighetsägarens ansvarsområden? Utifrån aktuell praxis analyserar Hanna Tynkkynen och Sara Forsberg omfattningen av fastighetsägarens ansvar vid snö och halka, nedfallande träd samt för säkerhet vid pooler och lekplatser.

Biträdande jurist
Hanna Tynkkynen
Advokat och delägare vid advokatfirman Wigert & Placht

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp