Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde – ta del av juridiska analyser i artikelform.

Golvpriser - fel sätt att stävja strategisk anbudsgivning

Ett av 2018 års mest uppmärksammade avgöranden på upphandlingsområdet anger att golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen. Domen väckte frågor om upphandlande myndigheters möjligheter att begränsa anbudsgivarnas prissättning i kvalificerings- respektive utvärderingsfas. Viktoria Edelman och Viktor Hård af Segerstad redogör för klargörande kammarrättspraxis, och beskriver alternativa metoder för att motverka osund anbudsgivning.

Viktoria Edelman
Advokat och delägare vid AG Advokat
Viktor Hård af Segerstad
Biträdande jurist vid AG Advokat

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp