Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Giltighet av förfoganderättsbegränsning i gåvobrev gentemot tredje man

I maj månads expertkommentar i familjerätt skriver Marie Wessel om fastighetsförvärvares bundenhet av förbehåll i gåvohandling och rätten att påkalla försäljning enligt samäganderättslagen. Kommentaren utgår ifrån ett färskt HD-avgörande, men berör också annan relevant praxis – bland annat ett hovrättsavgörande, där domstolen för ett helt annat resonemang vad gäller villkor med förfoganderättsbegränsningar.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå