Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Genom en serie avgöranden har Högsta domstolen klargjort att kan på i...

I maj månads expertkommentar i skadeståndsrätt skriver Mårten Schultz om ett aktuellt HD-avgörande där en modell för bedömning av skadeståndets storlek vid långsam handläggning i rättsväsendet tagit form.

Mårten Schultz