Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Genetiskt föräldraskap vid assisterad befruktning

I september månads expertkommentar i familjerätt skriver Lotta Dahlstrand och Titti Mattsson om genetiskt föräldraskap. Kommentaren utgår från en ny utredning som föreslår att man numera ska kunna genomföra assisterad befruktning med enbart donerade könsceller.

Lotta Dahlstrand
Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt