Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Från fullgörelsetalan till fastställelsetalan – nya svar från Högsta...

I februari månads expertkommentar i processrätt välkomnar vi Fredrik Bergman som ny författare för Blendow Lexnova. Tillsammans med Clarence Crafoord skriver han om möjligheten att ändra en fullgörelsetalan till en fastställelsetalan mot bakgrund av ett aktuellt avgörande från Högsta domstolen. Kommentaren behandlar även frågan om skyldigheten att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel enligt Europakonventionen kan kräva en större flexibilitet när det gäller under vilka förutsättningar en fastställelsetalan överhuvudtaget är tillåten.

Clarence Crafoord
Jurist och Fd. VD för Centrum för rättvisa
Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa