Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Framtidsfullmakter

I december månads expertkommentar i familjerätt skriver Titti Mattsson och Lotta Dahlstrand om framtidsfullmakter. Kommentaren redogör bl.a. för ett nytt lagförslag om ett system som ska fungera som ett komplement till det befintliga fullmaktsinstitutet och systemen med god man och förvaltare.

Lotta Dahlstrand
Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt