Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Frågor om dispositivitet i civilprocessen

I november månads expertkommentar i processrätt skriver Henrik Bellander om dispositivitet i civilprocessen. Bellander konstaterar att frågan om vad som händer om parterna i en tvist har träffat ett avtal som innebär att delar av RB modifieras eller tas bort inte har fått något enhetligt svar, men ger i kommentaren fördjupning som kan vara till värde när parter eller en domstol ställs inför sådana avtal.

Henrik Bellander
Jur dr i processrätt