Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Frågestund med entreprenadjuristerna

I oktober månads expertkommentar i entreprenadrätt besvarar Johan Wingmark och Vanja Eriksson fyra av de vanligaste frågorna på entreprenadrättens område som de brukar få . Svaren på frågorna utgår från de senaste årens praxis från Svea hovrätt och Högsta domstolen.

Vanja Eriksson
Johan Wingmark
Advokat och delägare på AG Advokat