Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Förtida upphörande av hyresavtal

Under vilka förutsättningar kan hyresvärd respektive hyresgäst säga upp hyresavtal till omedelbart upphörande eller annars i förtid? Rune Thomsson går igenom olika typfall och motsvarande regler i hyreslagen, 12 kap. jordabalken, samt redogör för aktuella lagförslag – till exempel införande av nya förverkandegrunder.

Rune Thomsson
Konsult vid Landahl Advokatbyrå.