Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Förlikningsdomens rättskraft

I september månads expertkommentar i processrätt diskuterar Roberth Nordh, mot bakgrund av ett nytt avgörande från Högsta domstolen, frågan om rättskraften av en dom varigenom domstolen stadfäst en förlikning. Avgörandet klargör inte minst frågan om hur man ska se på s.k. supplerande moment.

Roberth Nordh
Expert inom processrätt