Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Förhandsavtal vid nyproduktion

Hur ska villkoren i förhandsavtal, som tecknas vid förvärv av nyproducerade bostadsrätter, tolkas? Susanne Falk och Maria Schefström belyser rättsläget utifrån gällande lagstiftning och ny praxis. Frågan är av stor betydelse för alla avtalsparter – såväl bostadsutvecklare, föreningar och förhandstecknare.

Susanne Falk
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå