Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Företrädaransvar vid tolkning av rättshandlingars verkliga innebörd

I november månads expertkommentar i skatterätt skriver Börje Leidhammar om företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen och vid tillämpning av skatteflyktslagen. Särskilt diskuteras beaktandet av principen om rättshandlingars verkliga innebörd.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket