Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Fordrans uppkomst - Ackord

I augusti månads expertkommentar i insolvensrätt välkomnar vi Ulrik Hägge som ny författare hos Blendow Lexnova. Kommentaren redogör för vilka fordringar som ska omfattas av ackord vid företagsrekonstruktion utifrån frågan om tidpunkten för en fordrans uppkomst. Utgångspunkten är de rättsfall, bland annat ett fall från i somras om lönegaranti från Högsta förvaltningsdomstolen, som de senaste åren behandlat frågan.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå